top of page
Книжен архив.png

Това е пълният, книжен архив, запазил всяко едно заглавие,
история и име, върху стената. И друго няма значение.

 

*

"След тишината" на NEGATIVUT (2020)

"ПОСЛЕДНО ИЗРЕЧЕ(НИЕ)" на Жо Костадинов и Нина Гешева (2021)
"Древна България" сборник с лекции на Димитър Гилев (2021)
"Нестихващи вълни" дебютната поетична книга на Лу Георгиева (2021)

"С любов до Мама" дебютната поетична книга на Наталия Николова (2022)
"11:11" втората поетична книга на Лу Георгиева (2022)
"От моята душа за твоето сърце" дебютната поетична книга на Силвия Асенова (2022)
"Обикновени правила за необикновен живот" на Александра (Саша) Цветкова (2022)
"Малко по-необикновена история" дебютната поетична книга на Магдалена Ангелова (2022)
"Дневник на бялата стая" memory book на NEGATIVUT (2022)

"Ангелско мълчание" на Лу Георгиева (2023)
"Нестихващи бури" на Лу Георгиева (2023)
"Преглъщане" на NEGATIVUT (2023)
"Точките, които не поставихме" на Антон и Точица (2023)
"Снежнос(ти)" сборник с избрани стихове и илюстрации на Лу Георгиева (2023)

"С любов от Мама" втората поетична книга на Наталия Николова (2024)
"Знам, че няма да прочетеш това" дебютната поетична книга на Владимира Алексиева (2024)
"ЧЕРНО-ВА: Театри и идеали (брой първи)" поетично zine списание (2024)
"ТЯ - жената" на Магдалена Ангелова (2024)
"АДАБАНА" на Анна Добрева (2024)
*


2020-2024, 20 издадени книги, 12 автора
Съвсем скоро ще допълним още. :)

bottom of page